• C

Project Begeleiding Buitenruimten

Hoe ik te werk ga:

Gerrit: ‘Het kan zijn dat de aanbesteding al is geweest. Een extern bureau heeft het bestek en bestekstekeningen opgesteld, waarna ik in beeld kom om de werkzaamheden op te starten met de partij aan wie het werk is gegund. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke werkzaamheden door de opdrachtgever worden uit gevoerd en welke door mij. Dit varieert per keer en het leveren van maatwerk is geen uitzondering. Ook kan de opdrachtgever het gehele project aan mij overdragen. Ik informeer hem dan over de praktische en financiële voortgang. De opstartbespreking, verscheidene bouwvergaderingen, beoordelen van meer- of minderwerk, financiële consequenties inzichtelijk maken, voortgang bewaken, controle op naleving van wet- en regelgeving: ik neem dan het toezicht van het gehele project over en zorg er, kortom, voor dat de opdrachtgever geheel wordt ‘ontzorgd’ tijdens de uitvoering.’

 

*Website link*

 

 

 

 

‘Die Computer ICT is een computer bedrijf uit Laren (Lochem) voor particulieren en bedrijven’

Telefoon: 0573 460819