• C

F.C. Zutphen

Missie

Het doel van FC Zutphen is om zodanige voorwaarden te scheppen dat de directe omgeving van FC Zutphen de club ervaart als een plaats waar je met veel plezier de voetbalsport kunt beoefenen zowel op actieve dan wel passieve wijze, op recreatief als ook op prestatief niveau. Een club van en voor iedereen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze sport wil bedrijven.
 
Het gaat hierbij om zowel leden als niet-leden, kader, supporters en volgers van jong tot oud.
Het maakt dan niet uit waar je vandaan komt, of je gelovig bent, of wat je huidskleur is. We hebben allemaal hetzelfde doel: vanuit een positieve levenshouding samen op het hoogst mogelijke niveau de beste prestaties te leveren.
 
FC Zutphen wil daarbij letterlijk en figuurlijk het bruisende middelpunt zijn voor haar omgeving, onder het motto: Samen scoren door te binden en te verbinden!
 
Visie
Het lid zijn van FC Zutphen houdt meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. Ieder lid (of ouder/verzorger van jeugdlid) verricht bij tijd en wijle één of meerdere vrijwilligerswerkzaamheden binnen de vereniging naast het voetballen. Het zij in een collectief (als team corveeën b.v.) het zij op individuele basis.
 
Daarmee wordt voorkomen dat in 2016 te veel werkzaamheden op de schouders van een te beperkt aantal leden komt te liggen. Er wordt derhalve voortdurend gewerkt aan het binden en verbinden van de leden en worden ze verleid tot het tonen van een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid t.o.v. de gehele vereniging, onder motto’s als:
• Vrijwilligerswerk is plezierig en vaak leerzaam
• Vele handen maken licht werk
• Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid
 
Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden op de eerste plaats beschouwd als een gevolg van betrokken willen zijn en een zich verbonden voelen. De hieruit voortvloeiende clubloyaliteit, clubliefde, en loyaliteit naar elkaar en anderen toe, vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze vereniging.
 
De spelende leden zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteiten zijn gebundeld en dat er binnen iedere leeftijdscategorie prestatiegericht wordt gevoetbald.
Het gehanteerde tweesporenbeleid (prestatiesport naast breedtesport) betekent echter, dat beide een gelijkwaardige positie binnen de vereniging innemen. Het een staat niet boven, maar naast het andere!
 
Het voetbaltechnische beleidsplan beschrijft weliswaar het streven van de FC Zutphen de selectie elftallen zo hoog mogelijk te laten spelen, maar waar men in 2016 ook speelt, in de breedtesport of in de prestatiesport, plezier in de voetbalsport zal steeds dienen te prevelaren.
FC Zutphen is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Dit betekent dat uit principe geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers.
 
In de visie van FC Zutphen eindigt loyaliteit waar betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte mogelijk worden beperkt, dichten we clubloyaliteit en clubstabiliteit een hogere prioriteit toe. Daar waar nodig wordt een uitzondering gemaakt voor gediplomeerde trainers en technische coördinatoren.
 
De vereniging is financieel gezond en werkt vanuit een professionele bestuursfilosofie en met professionele procedures en middelen.
Iedereen die als vrijwilliger actief is binnen de vereniging wordt gewaardeerd.
 
Tijdens het voetballen gedragen onze leden zich in 2016 zoals wij hebben afgesproken in de ‘Gedragscode FC Zutphen’ en in de brochures ‘In Veilige Handen’.
 
Wie zich hieraan niet wenst te houden wordt dan ook tot ‘persona non grata’ verklaard.
De communicatie binnen de vereniging is zodanig, dat in de komende planperiode voor ieder lid duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht en wat het lid van de vereniging mag en kan verwachten.
  

*Website Link*

 

 

‘Die Computer ICT is een computer bedrijf uit Laren (Lochem) voor particulieren en bedrijven’

Telefoon: 0573 460819