• C

Privacyverklaring Uw privacy goed geregeld!

GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
DIE Computer B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van DIE Computer B.V.. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking
hiervan. DIE Computer B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP adres
  • Uw bankgegevens


Waarom DIE Computer B.V. gegevens nodig heeft
DIE Computer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt DIE Computer B.V. uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang DIE Computer B.V. gegevens bewaart
DIE Computer B.V. bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet
langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld.

Delen met anderen
DIE Computer B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@diecomputer.nl.
DIE Computer B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als DIE Computer B.V. bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
DIE Computer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, mail dan naar: administratie@diecomputer.nl.

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om de Privacyverklaring aan te passen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op: 25-04-2018.

DIE Computer B.V. is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Huenderstraat 3, 7245 BJ LAREN
Telefoon: 088 1205 211
Mailadres: administratie@diecomputer.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 59709626