• C

Spamfilter

Vervelend en onveilig is het, spam. Wie heeft hier tegenwoordig geen last van? Nou, klanten van Die Computer met een pro-spamfilter. Wij kunnen in uw huidige mailomgeving een zeer goede spamfilter bouwen die spam al filtert alvorens dat het uw e-mailbox bereikt.

Wilt u een oplossing tegen spamberichten?
Neem dan contact op met ons op: 0573460819

Dit schrijft de overheid over spam: Spam is een bericht dat u ongevraagd ontvangt via e-mail, mobiele telefoon of vaste telefoon. Bedrijven mogen u geen berichten versturen als u hiervoor vooraf geen toestemming heeft gegeven.

Spam is verboden in Nederland.

Er zijn 3 soorten spamberichten:
1. Berichten van bedrijven die een product of dienst proberen te verkopen.
2. Berichten van goede doelen die vragen om een bijdrage.
3. Berichten die aandacht vragen voor een ideaal of overtuiging. Bijvoorbeeld van vakbonden of politieke partijen.

Regels voor spamberichten Geeft u vooraf toestemming? Dan mogen bedrijven wel berichten versturen. Bijvoorbeeld als u een product of dienst koopt en uw e-mailadres achterlaat om reclame te kunnen ontvangen.
Wel moet die reclame gaan over soortgelijke producten of diensten. Ook moeten bedrijven u vooraf duidelijk vertellen hoe zij klantgegevens willen gebruiken. Verder moeten zij u altijd de mogelijkheid geven om het gebruik van deze gegevens gratis stop te zetten. Klacht indienen over spam

U kunt klachten over spam indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hier kunt u ook een klacht indienen tegen internationale spam.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/wat-doen-tegen-spam