• C

Microsoft 365 back-up Waarom is vooral in deze tijd een back-up van uw Microsoft 365 zo belangrijk!

Als officiële partner van Microsoft leveren wij niet alleen Microsoft Office 365, maar kunnen we dit ook beheren. Wij verzorgen graag een goede overstap, zorgen voor een professionele inrichting toegepast op jouw bedrijf.

Wij wijzen hierbij ook altijd graag op het belang van back-ups en gegevensbescherming wat Microsoft niet automatisch biedt.

Maakt Microsoft back-up’s van mijn gegevens?

Microsoft 365 maakt niet automatisch van alle gegevens een back-up en de gegevens zijn ook niet altijd volledig beschermd. Microsoft zorgt wel voor de beschikbaarheid van opgeslagen gegevens, maar dat is dus iets anders dan het beschermen ervan.

Microsoft 365 biedt redundantie, wat betekent dat wanneer een deel van de Microsoft Cloud uitvalt, de gegevens via het gedeelte dat nog wel operationeel is kunnen worden benaderd en bewerkt. Je bent dus beschermt tegen hardware verstoringen en andere verstoringen van de beschikbaarheid van gegevens.

Hoe zit het dan met de bescherming van mijn gegevens?

Microsoft beschermt jouw gegevens niet, maar zorgt ervoor dat je er (vrijwel) altijd toegang toe hebt. Voor het beschermen en het langdurig bewaren van gegevens ben je dus zelf verantwoordelijk.

Wat betekent deze verantwoordelijkheid dan concreet?

Het is belangrijk dat je zelf maatregelen neemt om bedrijfsgegevens te beschermen. Net zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt bij het maken van back-ups van harde schijven van alle lokale computers. Voor de gegevens die in de Microsoft Cloud staan, zijn veel van dezelfde bedreigingen van toepassing die ook voor lokale gegevens gelden. 

In welke gevallen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk?

  • Diensten die niet beschikbaar zijn: In vrijwel alle gevallen zijn de Microsoft-diensten beschikbaar en is dit een minimaal aandachtspunt. Het kan echter voorkomen dat je (tijdelijk) niet bij je gegevens kunt.
  • Per ongeluk verwijderen: Dit gebeurt relatief vaak, gegevens worden opgeschoond, waarbij soms ook actuele en noodzakelijke gegevens verloren gaan.
  • Externe bedreigingen: Externe bedreigingen komen in toenemende mate voor, denk aan het “gijzelen” van gegevens door ransomware. In de Cloud is alle data relatief veilig, maar er is een verwachting dat de makers van ransomware zich steeds meer op de Cloud gaan richten.
  • Bedreigingen vanuit de eigen organisatie: Een veel voorkomend probleem is het verliezen van gegevens of het ongewenst openbaar maken van gegevens door eigen werknemers.
  • Voorschriften: Organisaties moeten voldoen aan algemene privacy en security eisen, als gevolg van de AVG of afgeleide (sector specifieke) regelgeving. Dit zijn voorschriften waarop dan een audit-plicht van toepassing is.


Die Computer zorgt er samen met de klant voor dat alle kritische bedrijfsgegevens worden geback-upt. Deze zijn dan veilig en afgeschermd en kunnen worden hersteld als dat nodig is. Voor de Microsoft 365 gegevens in de Cloud biedt Die Computer een flexibele, gebruiksvriendelijke en 100% veilige, SaaS-oplossing voor alle dagelijkse, geautomatiseerde back-ups.